LAN/WAN Wireless

Yapısal/Akıllı Kablolama
Yapısal/akıllı kablolama, akıllı bina çözümlerinde vazgeçilmez bir altyapı ihtiyacıdır. Bir yerel alan ağı aktif ve pasif bileşenlerden oluşur. Pasif bileşenler, yapısal kablolama bileşenleridir ve kablo, priz, patch kablo (kabinetler içerisinde aktif cihazlarla pasif bileşenlerin bağlanmasında kullanılan iletişim ağı kabloları), patch panel (kabinetler içerisinde aktif cihazların birbirine bağlanmasını sağlayan priz grubu) gibi elemanlardan oluşur. Kablo, patch panel ve priz gibi parçalar sabit; patch kablolar ise sistemin hareketli kısımlarıdır.

Yapısal kablolama sayesinde, kullanıcıların yer değiştirmeleri sonucu onlarca metre kablonun yeniden çekilmesi yerine patch kablolar başka prize ve başka bir patch panel portuna takılır.

Binada katlar arasındaki bağlantılar, mesafeden doğabilecek kısıtlamaları ortadan kaldırmak üzere, fiber optik kablolarla sağlanır. Yatayda yapılan bağlantılar ise bakır kablolar aracılığıyla yapılmaktadır. Kampüs ortamlarında mesafe, düşünülen haberleşme hızı ve maliyetlere bağlı olarak multimode fiber optik kablolar kullanılır. Bu kabloların yetersiz kaldığı mesafelerde, bağlantılar singlemode fiber optik kablolar üzerinden yapılmaktadır. Maliyet gözönüne alındığında, hız ihtiyacından fedakârlıkta bulunmanın mümkün olduğu kısa mesafelerde, bakır kablolarla bağlantı yapmak tercih edilebilmektedir.

Yerel ve Geniş Alan İletişim Ağı
Yerel ve Geniş Alan İletişim Ağı çözümlerinde Telcoset, bu alanda lider firmalar olan Cisco Systems, NortelNetworks ve HP’nin çözümleri ile, müşterilerinin, bina/kampüsleri içinde ve coğrafi olarak dağılmış ofisleri arası güvenli ve sürekli haberleşme altyapılarına sahip olmalarını sağlamaktadır. Yerel İletişim ağının her kuruma özel olarak tasarlanması ve kurulması, performans açısından çok önemlidir. Kurumların kendi alanlarında iş yapış ve işleyiş esasları dikkate alınarak ihtiyaçların net belirlenmesi ile, kuruma özel önceliklendirilmiş iletişim ağlarının kurulması gerekmektedir. Telcoset uzman ekiplerinin tasarladığı iletişim ağları ile, müşterilerinin teknolojiye yaptıkları yatırımların en kısa zamanda geri dönüşünü sağlamaktadır. Telcoset sunduğu iletişim ağları, müşterilerinin günümüz ihtiyaçlarına karşılık veren ve ileride ihtiyaç duyulabilecek yeni teknolojilere cevap verebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Bu sayde mişterilerimin yatırımlarının korunması sağlanmaktadır.

Telcoset yerel ve geniş alan ağ çözümlerini sertifikalı uzman mühendisleri tasarlamakta ve yine kuruluşlarını sertifikalı uzman ekibi yapmaktadır.

Ses ve Veri Entegrasyonu
İletişim ağları üzerinden haberleşmede, günümüzde IP protokolü standart hale gelmiştir. Coğrafi olarak dağılmış ofisleri olan kurumlar, ofisleri ile haberleşme amacı ile iletişim ağlarını oluşturmaktadır. Mevcut iletişim ağı kaynaklarından alınan verimi en üst düzeye çıkarmak amacıyla, veri iletimi yapılan iletişim hattı üzerinden ses iletiminin de yapılması işletim maliyetlerinin azaltılmasına ve yapılan teknolojik yatırımın geri dönüşünü sağlamaktadır. Ofisler arası telefon görüşmelerinin geniş alan iletişim ağı üzerinde IP protokolu kullanılarak sağlanması, kurumlarının telefon giderlerinde ciddi azalma sağlanmaktadır. Telcoset uzman ekibi ile müşterilerinin veri iletişim ağları ile ses entegrasyonu başarı ile yapmaktadır.

Kablosuz İletişim Ağları
Günümüzde bilgilere her lokasyondan hızlı bir şekilde ulaşılmak isteniyor. Bilgilere hızlı ve lokasyon bağımsız olarak ulaşım, kurumların verimliliğini ve esnekliğini artırmaktadır. Bu sebeple mobil uygulamalar hızla gelişmektedir. Kurum içinden ve dışından bilgilere ulaşım sağlayan iletişim ağları kurumların karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.

Telcoset, müşterilerinin kendi iş alanlarında daha rekabetçi olmalarını sağlayan ve çalışanlarının verimliliğini artıracak her türlü teknolojik çözümü sunmayı görev edinmiştir. Bu amaçla Telcoset, kablosuz iletişim ağı çözümleri ile müşterilerine katma değerli hizmetler sunmaktadır.

Kablosuz ağ çözümleri ile kablolu ağınızın kapsam alanını genişletebilir, yeni ofisleriniz veya geçici çalışma gruplarınız, mobil çalışanlarınız için anında ağ erişimi sağlanabilmektedir.

Kablosuz iletişim ağlarının avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

• Bina içerisinde tüm şirket çalışanlarına haraket özgürlüğü sağlanabilmekte ve kabloya bağımlı kalmadan istenilen yerden şirket kaynaklarına ulaşmak mümkün olmaktadır.
• Yapısal kablolama olmayan veya yapılamayan durumlarda sürekli iletişimin sağlanması mümkün olabilmektedir.
• Oteller, tatil köyleri, kütüphaneler, konferans salonları, fuarlar, üniversite, kampüs, havaalanı gibi ortamlarda her yerden mobil internet erişimi sağlanmaktadır.
• Binalar arası 11 Mbps veya 54 Mbps hızlarında yüksek hızlı link’lerle karasal bağlantıların alternatifi olmaktadır.